Gymnasiumadvies en op zoek naar extra uitdaging? Dat is het geprofileerd gymnasium van het Kottenpark echt iets voor jou!

 

Kan en wil jij graag leren? Ben je nieuwsgierig en heb je een onderzoekende houding? Wil jij graag je talenten ontwikkelen en inhoudelijk uitgedaagd worden? Dan komt jouw talent helemaal tot bloei op het geprofileerd gymnasium.

Gymnasium: met Latijn meer mans, met Grieks meer mens
In het schooljaar 2012-2013 is het Kottenpark gestart met een geprofileerd gymnasium. Hoe ziet dit geprofileerde gymnasium van Kottenpark er uit?

·het kerncurriculum voldoet aan de eisen zoals bepaald in de Wet Voortgezet Onderwijs.
·de vakken Latijn en Grieks worden vanaf het eerste leerjaar aangeboden. De Klassieke Culturele Vorming is in de onderbouw een vast onderdeel van deze beide vakken. In alle leerjaren van het gymnasium staan Latijn en Grieks als afzonderlijke vakken op het programma.
·schoolvakken worden geordend in een drietal domeinen, waardoor vakoverstijgende en vernieuwende onderwijsvormen effectiever kunnen worden ontwikkeld. De domeinen zijn:

a.    A(lpha)-domein:  klassieke talen,klassieke culturele vorming, Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis,filosofie, aardrijkskunde, economie;

b.    B(èta)-domein: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, informatica;

c.    C(ultuur)-domein: tekenen, handvaardigheid, beeldende vorming, theater, dans, muziek.

·de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, informatica vormen in de eerste drie leerjaren het nieuwe vak science. Er is een intensieve, vakinhoudelijke samenwerking met het kernvak wiskunde.
·de vakken Latijn, Grieks, Nederlands, Engels en wiskunde hebben als examenspilvakken een prominente plek in het lesrooster.

Extra activiteiten zorgen voor een groot animo voor het gymnasium. In de eerste en tweede klas gaan de leerlingen een dag naar Elst en Nijmegen, en een dag naar Xanten; in de tweede of derde klas gaan ze drie dagen naar Trier en omgeving en in de vijfde of zesde naar Rome. Bovendien bezoeken ze tussendoor allerlei tentoonstellingen en  toneelstukken. Ten slotte wordt jaarlijks “Kottenpark Klassiek” georganiseerd, waarbij de klassen 1 t/m 5 twee dagen aan een avondvoorstelling voor de ouders/verzorgers werken.

Klik hier voor de folder gymnasium

 

 

 

 

Werkweek Rome