Kottenpark

Het Stedelijk Lyceum Kottenpark is een openbare school waar iedereen van harte welkom is.
Verschillen in levensovertuiging, politieke gezindheid, sociaal- economische achtergrond en seksuele geaardheid worden door alle leden van school gerespecteerd. Uitgangspunt is, dat dit gebeurt binnen de regels van de Nederlandse samenleving en de school.

Met plezier werken aan goede resultaten
We willen een klimaat scheppen waarin door leerlingen, ouders, verzorgers, personeel en directie met plezier wordt gewerkt aan goede resultaten. De zorg en aandacht voor leerlingen staan bij ons handelen centraal.
Ons streven is kwaliteit te leveren, zowel in de lessen als daarbuiten, dus ook in de aankleding van onze gebouwen en in de inrichting van de ruimten voor leren, werken en ontspannen

Actieve rol voor leerlingen
Kennisoverdracht en kennisverwerving spelen door een goede samenhang en afstemming van samenwerkend leren, en zelfstandig werken en leren, een belangrijke rol. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat leerlingen gestimuleerd moeten worden een actieve rol te spelen in het onderwijsproces door hen mede verantwoordelijk te maken voor de wijze waarop ze leren. Om leerlingen hierin te ondersteunen bieden we hun een duidelijke structuur, veel aandacht, uitdaging en (in de toekomst) een systeem van beloning.

Veilige school
Ook willen we een veilige school zijn waarin geen plaats is voor onhebbelijk gedrag, pesten, diefstal of geweld. Gemeenschapszin en opkomen voor zwakkeren in de samenleving zijn waarden die belangrijk zijn en die daarom door ons worden uitgedragen.
Een plezierig en succesvol schooljaar toegewenst!

Namens het personeel van Het Stedelijk Lyceum, Kottenpark
Bram Distel
Directeur