Het Stedelijk Vakcollege in vogelvlucht

Het Stedelijk Vakcollege is een openbare school. Openbaar onderwijs betekent voor ons niet alleen dat iedereen welkom is ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond, maar ook dat ieder bij ons even veel kansen krijgt en op een gelijke manier wordt behandeld. Het Stedelijk Vakcollege leert leerlingen om respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

Twee vakcolleges
Het Stedelijk Vakcollege biedt een Vakcollege Techniek & Vakmanschap en een Vakcollege Mens & Dienstverlening. ICT en mediawijsheid wordt in beide colleges aangeboden.

Wendbaar, weerbaar en vakkundig
Het Stedelijk Vakcollege haalt het beste uit leerlingen met een praktisch talent. We staan midden in de maatschappij en bieden leerlingen de beste kansen op een succesvolle en gelukkige toekomst. Niet alleen vakinhoudelijke vaardigheden, maar vooral de 21ste eeuw vaardigheden zijn hiervoor bepalend. We leiden leerlingen op tot wendbare en weerbare vakmensen.  

Modern onderwijs betekent onderwijs dat voorbereid op de toekomst. De maatschappelijke en technische ontwikkelingen gaan echter zo snel dat ook het onderwijs niet meer weet hoe de toekomst er precies uitziet. We leiden leerlingen op voor beroepen die nu nog niet bestaan. En de ons bekende beroepen verdwijnen soms helemaal. Een gek idee. Hoe gaan we daarmee om?

De school speelt in op behoeften van de maatschappij om ons heen. Nieuwe ontwikkelingen maakt nieuwe beroepen met nieuwe kennis noodzakelijk. De zogenaamde 21ste eeuw vaardigheden lijken steeds belangrijker te worden, met name binnen het onderwijs.

Naast de behoeften uit de maatschappij zetten we de leerbehoeften van de leerling centraal. Onderwijs zal daardoor niet meer een standaard pakket zijn, maar meer en meer maatwerk. Dat vraagt flexibiliteit van scholen en het personeel dat er werkt.