Welkom op de website van De Stedelijke Mavo

De Stedelijke Mavo 

Aan de westkant van Enschede is De Stedelijke Mavo een parel die je moet zien en ervaren. Afgaand op leerling-enquêtes van bijvoorbeeld het LAKS is het de leukste school in de stad. De Stedelijke Mavo is sinds 6 jaar in een modern en bruisend gebouw gehuisvest, dat als ‘brede school’ onderdak biedt aan de openbare bibliotheek, een sporthal en de muziekschool Twente. Binnen de wijk werkt de school intensief samen met basisscholen, kinderopvang en zorginstellingen om de integratie van leven en leren in “West” te bevorderen.

Met ingang van dit  schooljaar staat op de gevel De Stedelijke Mavo. Dit betekent dat het een volwaardige MAVO-school is, waar leerlingen naar toe gaan met een VMBO-T (MAVO) en/of  HAVO advies. De VMBO-T (MAVO) leerlingen beginnen in de eerste klas en doen hier ook examen. De HAVO leerlingen gaan na de 3e klas naar een bovenbouw locatie en doen daar examen.  

Leerlingen kunnen groeien in een kleinschalige leeromgeving hoort bij het concept. De Stedelijke Mavo hanteert een positief pedagogisch klimaat. De school verzorgt een goede aansluiting op het ROC (niveau 4) of bovenbouw havo, door leerlingen krachtig te maken in vaardigheden en kwaliteiten die nodig zijn in hun vervolg. Het gebouw en de huidige sterke punten van de locatie geven een prima uitgangspositie voor het ontwikkelen van een uitdagende en verrassende mavo: de school heeft een onderscheidend eigen karakter en gezicht.