Het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning in het kort

Onze visie

Sinds begin van het schooljaar 2013-2014 beschikt Het Stedelijk Lyceum over een nieuwe ondersteuningsstructuur. inmiddels heeft deze nieuwe aanpak haar vruchten afgeworpen. De insteek is dat wij onze leerlingen in beeld willen houden en dat we ze, indien nodig, op de eigen locatie extra ondersteunen met als doel afstroom en uitstroom te voorkomen.

Hoe werken we?

Het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning bestaat uit een groep ondersteuners, die ervoor zorgt dat leerlingen en docenten door extra ondersteuning de juiste begeleiding krijgen op iedere locatie van Het Stedelijk Lyceum. En wel zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

Passend onderwijs

Met de nieuwe ondersteuningsstructuur van Het Stedelijk Lyceum bieden wij passend onderwijs. Die wet geeft aan dat iedere leerling recht heeft op ondersteuning. Daarnaast kunnen leerlingen in het reguliere onderwijs in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Op Het Stedelijk Lyceum bieden we dat in samenwerking met de teams van de locaties. Gewoon 'veilig'op de 'eigen locatie van de leerling.

Voor wie?

Ondersteuning bieden we aan alle leerlingen en docenten. U kunt hierbij denken aan extra begeleiding, coaching van leerlingen en docenten, begeleiding bij dyslexie/dyscalculie en trainingen.

Meer informatie

Wie werken er binnen de Locatie Ondersteuningsgroep? Wat bieden we? En waar kunt u terecht met vragen? Op al deze vragen vindt u in de tabbladen links het antwoord.